Jak dodac polską klawiaturę Windows 10?

Aby dodać polską klawiaturę w systemie Windows 10, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy menu Start na pasku zadań i wybierz Ustawienia.

2. Wybierz opcję Czas i język, a następnie kliknij Język po lewej stronie.

3. Kliknij przycisk Dodaj język pod sekcją Preferowany język.

4. Wyszukaj Polski na liście języków i kliknij go.

5. Po wybraniu polskiego języka, możesz wybrać różne polskie klawiatury. Na przykład, jeśli chcesz używać klawiatury polskiej programisty, kliknij Polska programisty i kliknij przycisk Dalej.

6. Możesz również wybrać sposób przełączania między językami klawiatury. Można to zrobić poprzez dodanie kombinacji klawiszy do przełączania, na przykład lewy Alt + Shift. Wybierz preferowany sposób przełączania i kliknij przycisk Dalej.

7. Na koniec kliknij przycisk Zainstaluj i poczekaj, aż polska klawiatura zostanie dodana do Twojego systemu.

8. Po zakończeniu instalacji polskiej klawiatury, możesz wyłączyć ustawienia i rozpocząć korzystanie z polskiej klawiatury. Teraz masz polską klawiaturę dodaną do systemu Windows 10 i możesz ją używać do pisania polskich znaków.
Sitemap