Jak przetłumaczyć cały dokument w Wordzie?

Aby przetłumaczyć cały dokument w Wordzie, możesz skorzystać z funkcji tłumaczenia maszynowego, takiej jak funkcja Tłumacz dostępna w najnowszych wersjach programu Word. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki: 1. Otwórz dokument, który chcesz przetłumaczyć, w programie Word. 2. Kliknij zakładkę Recenzowanie na górnym pasku narzędzi. 3. W prawym dolnym rogu paska narzędzi Recenzowanie znajduje się przycisk Tłumacz. Kliknij go. 4. W otwartym panelu Tłumacz wybierz język źródłowy, czyli język, w którym napisany jest dokument, oraz język docelowy, na który chcesz przetłumaczyć tekst. 5. Kliknij przycisk Tłumacz. 6. Word przejdzie przez cały dokument i automatycznie przetłumaczy tekst na wybrany język docelowy. Na przykład, jeśli masz dokument napisany po polsku i chcesz przetłumaczyć go na angielski, wybierz język źródłowy jako polski i język docelowy jako angielski. Następnie kliknij Tłumacz, a Word automatycznie przetłumaczy zawartość dokumentu na angielski. Pamiętaj, że tłumaczenie maszynowe może nie być doskonałe i konieczne może być sprawdzenie i poprawa niektórych fragmentów, ale może to pomóc Ci w lepszym zrozumieniu treści dokumentu.
Sitemap