Jak uruchomić Tłumacz?

Aby uruchomić Tłumacz, wykonaj następujące kroki: 1. Znajdź ikonę Tłumacza na swoim urządzeniu, na przykład na ekranie głównym lub w menu aplikacji. Na przykład, na smartfonie ikona Tłumacza może wyglądać jak otwarta książka lub znak literowy T. 2. Dotknij lub kliknij ikonę Tłumacza, aby go otworzyć. 3. Kiedy aplikacja Tłumacz się otworzy, zobaczysz pole tekstu do wprowadzania zdania lub słowa, które chciałbyś przetłumaczyć. 4. Wprowadź zdanie lub słowo, które chcesz przetłumaczyć, korzystając z klawiatury lub pola dotykowego swojego urządzenia. 5. Następnie wybierz język, z którego masz tekst, który chcesz przetłumaczyć, i język, na który chcesz go przetłumaczyć. Możesz to zrobić, wybierając odpowiednie opcje z listy dostępnych języków. 6. Kiedy wybierzesz oba języki, dotknij przycisku Tłumacz lub ikony w postaci strzałki, aby rozpocząć proces tłumaczenia. 7. Aplikacja Tłumacz przetworzy podane zdanie lub słowo i wyświetli tłumaczenie na ekranie. Na przykład, jeśli chcesz przetłumaczyć zdanie Hello, how are you? z języka angielskiego na polski, wprowadź to zdanie w odpowiednie pole, wybierz języki angielski i polski, a następnie dotknij przycisku Tłumacz. Aplikacja Tłumacz wyświetli przetłumaczenie Cześć, jak się masz? na ekranie. Pamiętaj, że proces uruchamiania i korzystania z aplikacji Tłumacz może się nieco różnić w zależności od urządzenia, które używasz.
Sitemap