Jak ustawić automatyczne tłumaczenie stron w Firefox?

Aby ustawić automatyczne tłumaczenie stron w przeglądarce Firefox, wykonaj następujące kroki: 1. Otwórz przeglądarkę Firefox. 2. Kliknij w trzy poziome paski w prawym górnym rogu okna przeglądarki, aby otworzyć menu. 3. Wybierz opcję Ustawienia z menu rozwijanego. 4. Przewiń w dół i kliknij na zakładkę Języki i wygląd. 5. W sekcji Tłumaczenie zaznacz pole Tłumaczenie strony i wybierz preferowany język tłumaczenia, na przykład Polski. 6. Dodatkowo możesz zaznaczyć opcję Zawsze tłumacz stronę lub Pytaj o tłumaczenie w zależności od twoich preferencji. 7. Po zakończeniu wprowadź zmiany, zamknij okno ustawień i odśwież stronę, aby zobaczyć efekty. Teraz przeglądarka Firefox będzie automatycznie tłumaczyć strony internetowe na wybrany język, ułatwiając Ci korzystanie z treści w innym języku.
Sitemap