Jak ustawić język polski w przeglądarce Edge?

Aby ustawić język polski w przeglądarce Edge, musisz postępować zgodnie z poniższymi krokami: 1. Otwórz przeglądarkę Edge na swoim urządzeniu. - Na przykład, kliknij na ikonę przeglądarki Edge na pulpicie komputera. 2. Kliknij na trzy kropki znajdujące się w prawym górnym rogu przeglądarki, aby otworzyć menu. - Zazwyczaj trzy kropki są umieszczone obok siebie. 3. Przewiń w dół i kliknij na opcję Ustawienia. - Ten wybór znajduje się na samym dole menu. 4. W lewym panelu wybierz Wyświetlanie lub Wygląd. - Wybór ten może się różnić w zależności od wersji przeglądarki. 5. Przewiń w dół i kliknij na Języki. - Może to być oznaczone jako Dodatkowe ustawienia językowe lub podobnie. 6. Kliknij na przycisk Dodaj języki. - Ten przycisk znajduje się zazwyczaj na górze listy języków. 7. Na nowej stronie rozwiń listę dostępnych języków i wyszukaj polski. - Możesz przewijać listę lub użyć pola wyszukiwania na górze. 8. Kliknij na polski i naciśnij przycisk Dodaj lub Zastosuj. - Kliknięcie na polski wybierze ten język dla przeglądarki. 9. Zrestartuj przeglądarkę, aby zmiany zaczęły obowiązywać. - Zamknij Edge i otwórz go ponownie. Po wykonaniu tych kroków, przeglądarka Edge będzie używać języka polskiego.
Sitemap