Jak włączyć tłumacza na Google?

Aby włączyć tłumacza na Google, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami: 1. Otwórz przeglądarkę internetową na telefonie lub komputerze. Przykład: Kliknij ikonę przeglądarki Chrome na ekranie głównym swojego telefonu. 2. Wyszukaj Google w pasku wyszukiwania. Przykład: Wpisz www.google.pl w pasku adresu przeglądarki i naciśnij klawisz Enter. 3. Na stronie głównej Google, zobaczysz ikonę w postaci dziewięciu kropeczek w prawym górnym rogu. Kliknij na tę ikonę. Przykład: Kliknij na ikonę kropek, a następnie na Więcej lub Inne opcje. 4. Przewiń w dół i znajdź Tłumacz lub Translate. Kliknij na to. 5. Po otwarciu tłumacza Google, możesz wpisywać teksty lub wklejać zdania, które chcesz przetłumaczyć. Przykład: Wpisz zdanie, które chcesz przetłumaczyć w oknie tłumacza. 6. Wybierz język, z którego chcesz tłumaczyć i język, na który chcesz przetłumaczyć. Przykład: Wybierz Polski jako język źródłowy i Angielski jako język docelowy. 7. Kliknij przycisk Przetłumacz lub ikonę, aby zobaczyć przetłumaczony tekst. Teraz już włączyłeś tłumacza na Google i możesz z niego korzystać do tłumaczenia różnych języków i tekstów!
Sitemap