Jak zmienić język na stronie internetowej Firefox?

Aby zmienić język na stronie internetowej Firefox, możesz postępować według poniższych kroków: 1. Otwórz przeglądarkę Firefox na swoim urządzeniu. 2. Kliknij na trzy poziome linie (hamburger menu) w prawym górnym rogu okna przeglądarki. 3. Przewiń w dół i kliknij na Ustawienia (Settings). 4. W lewym panelu znajdź i kliknij na Języki (Languages). 5. W prawym panelu znajdź sekcję Języki i wygląd (Languages and Appearance). 6. Kliknij na przycisk Zmień (Set). 7. Wybierz język, na który chcesz zmienić stronę internetową Firefox. Na przykład, jeśli chcesz zmienić na język angielski, wybierz English (United States). 8. Po wybraniu języka, kliknij na przycisk Zamknij (Close), aby zapisać ustawienia. Po wykonaniu tych kroków, strona internetowa Firefox powinna zmienić się na wybrany przez Ciebie język. Pamiętaj, że niektóre strony internetowe mogą mieć własne ustawienia językowe, które możesz dostosować na ich stronach.
Sitemap