Jak zmienić język w operze?

Aby zmienić język w przeglądarce Opera, wykonaj następujące kroki: 1. Otwórz przeglądarkę Opera na swoim urządzeniu. 2. Kliknij na ikonę Menu znajdującą się w prawym górnym rogu okna przeglądarki. Może to być trzy kropki lub linie. 3. W rozwijanym menu wybierz opcję Ustawienia, Preferencje lub Opcje, w zależności od wersji przeglądarki Opera. 4. W lewym panelu ustawień wybierz zakładkę Ogólne lub Wygląd i początek. 5. W sekcji Język znajdziesz opcję Język aplikacji lub podobną. Kliknij na nią. 6. Z listy rozwijanej wybierz język, który chcesz ustawić jako język przeglądarki Opera. 7. Po wybraniu języka przeglądarka Opera automatycznie się zaktualizuje i będzie używać wybranego języka. Na przykład, jeśli chcesz zmienić język przeglądarki Opera na angielski, wykonaj powyższe kroki wybierając opcję English z listy języków. Pamiętaj, że niektóre wersje przeglądarki Opera mogą mieć nieco inne ustawienia, dlatego warto sprawdzić w dokumentacji lub pomocy online Opera, jeśli napotkasz trudności.
Sitemap