Jak zmienić język z angielskiego na polski w Wordzie?

Aby zmienić język w Wordzie z angielskiego na polski, można postępować według poniższych kroków: 1. Otwórz Worda i kliknij zakładkę Plik w górnym lewym rogu ekranu. 2. Wybierz Opcje z menu rozwijanego. 3. W nowym okienku kliknij Język po lewej stronie. 4. W sekcji Język interfejsu wybierz Polski z rozwijanej listy. 5. Kliknij przycisk Ustaw jako domyślny i zastosuj zmiany. 6. Następnie wybierz zakładkę Sprawdzanie po lewej stronie. 7. W sekcji Język sprawdzania pisowni wybierz Polski z rozwijanej listy. 8. Kliknij przycisk Ustaw jako domyślny i zastosuj zmiany. Teraz Twój Word powinien być w języku polskim! Pamiętaj, że te kroki są ogólne i mogą się różnić w zależności od wersji programu Word.
Sitemap